محاسبه وزن ایده آل

این سوالی میباشد که همه افراد در سنین مختلف از خود میپرسند و جوابهای مختلف عموماٌ به این سوال باعث سردرگمی افراد میگردد. باید بدانیم فرمولهای زیادی در اینترنت و یا کتب علمی میتوان یافت که بر اساس معیارهای خاص خود وزن ایده آل را محاسبه میکنند.

قرارداد محاسبه فرم بدنی چگونه است؟ مچ دست خود را فقط با استفاده از انگشت اشاره و شصت بگیرید : ۱-اگر دو انگشت شما به هم نرسید، فرم بدنی شما بزرگ است. ۲-اگر فقط دو انگشت شما به هم رسید، فرم بدنی شما متوسط است. ۳-اگر دو انگشت شما به هم رسیده و از روی هم رد می شوند، فرم بدنی شما کوچک است.

یکی از بهترین و کارآمد ترین روشها در محاسبه وزن ایده آل استفاده از فرمول دکتر دوین میباشد که در آن بر اساس زن یا مرد بودن محاسبه صورت میگیرد. در این روش تفاضل قد به اینچ از عدد 60 در عدد 2.3 ضرب شده و برای مردان به عدد 50 و برای زنان به عدد 45.55 اضافه میگردند. فرمول کامل به صورت زیر میباشد:

Devine Formula

Male Ideal Body Weight = 50 kg + 2.3 kg * ( Height(in) – 60 ) Female Ideal Body Weight = 45.5 kg + 2.3 kg *( Height(in) – 60 )

فرمول بروکا

این روش برای هر فرد به راحتی قابل استفاده و محاسبه است. بر مبنای چنین محاسبه‌ای کافی است که قد هر فردی را به سانتی‌متر اندازه‌گیری و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتی‌متر کسر شود. به طور مثال شخصی که ۱۷۵ سانتی‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ کسر کرده که عدد ۷۵ حاصل می‌شود. این عدد را وزن خام یا پایه می‌گویند. جهت رسیدن به وزن ایده‌آل کافی است برای افرادی که جثه متوسط دارند، برای خانم‌ها ۱۵ درصد و برای آقایان ده درصد از وزن خام کاسته شود.

وزن ایده آل شما: 0

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *