دکتر جلال الدین میرزای رزاز

MD, PhD پزشک، دکتری تخصصی علوم تغذیه دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس انجمن تغذیه ایران (اتا)، نایب رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی کشور
سوابق آموزشی

فارغ التحصیل دبیرستان نیکان تهران، منطقه 3 در رشته علوم تجربی در سال 1363

فارغ التحصیل دکترای پزشکی پس از طی دوره تحصیلات تکمیلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1374

اخذ نمره 7 در امتحان IELTS در مرکز آموزش زبان لندن در سال 1385

اخذ پذیرش از دانشگاه UCL لندن در سال 1386

اخذ مدرک M.Phil. از دانشگاه UCL لندن در سال 1386

فارغ التحصیل دکترای تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392

طی دوره های گوناگون کوتاه مدت علمی ملی و بین المللی و شرکت در بیش از صد کارگاه هاه علمی در موضوعات مختلف و کسب امتیازات علمی و بازآموزی و همچنین اخذ گواهی و مدارک مربوطه

عضو هیئت علمی گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1392 تاکنون

سوابق اجرایی

کارشناس ارشد دفتر رئیس جمهور از سال 1375 تا 1377

مشاور و قائم مقام معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت با داشتن حق امضاء و اختیارات تام از سال 1376 تا 1378

عضو کمیته کشوری دیابت از سال 1376 تا 1379

نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت و عضو کمیته سطح بندی خدمات درمانی در کشور از سال 1376 تا 1379

نماینده ی معاونت درمان وزارت بهداشت در کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت از سال 1376 تا 1380

نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در کمیته اخلاق پزشکی وزارت بهداشت از سال 1376 تا 1381

مدیر مسئول و سردبیر فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1376 تا 1384

نماینده تام الاختیار معاونت درمان وزارت بهداشت در شورای ساماندهی مراکز اورژانس و آی. سی. یو در کشور از سال 1377 تا 1380

عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1377 تا 1379

مشاور عالی معاونت اشتغال وزارت بهداشت از سال 1379 تا 1384

عضو شورای عالی تخصصی اداره کل تجهیزات پزشکی و شرکت پخش فرآورده های پزشکی وزارت بهداشت از سال 1378 تا 1380

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شورای تجهیزات پزشکی دانشگاه از سال 1377 تا 1382

مشاور اجرایی، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1378 تا 1384

نماینده وزیر بهداشت در هیئت تخلفات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1378 تا 1384

عضو شورای عالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1378 تا 1382

عضو کمیته اصلاحات در آموزش پزشکی از سال از سال 1379 تا 1384

مسئول کمیته تدوین و اصلاح آیین نامه های اداری و استخدامی دانشگاه از سال 1379 تا 1382

مدیر مسئول نشریه تخصصی ابن سینا (نشریه تخصصی غذا، دارو، تغذیه) از سال 1390 تاکنون

عضو کمیته های علمی و اجرایی ده ها سمینار و کنگره ملی و بین المللی که به برخی از آن ها با موضوعات مرتبط در سال های اخیر اشاره می گردد

عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران در سال 1393 (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره تغذیه سراسری ایران در سال 1393

معاون توسعه و مدیریت منابع انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور از سال 1393 تا 1394

قائم مقام دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1393 تا 1394

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور از سال 1393 تا 1394

عضو هیأت تحریریه مجله علمی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور از سال 1394

دبیر اجرایی کنگره تغذیه و سلامت کودکان و نوجوانان در سال 1394

عضو کمیته علمی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره سراسری تغذیه ایران در سال 1395 (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

عضو کمیته علمی سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران در سال 1397 (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران در سال 1397 (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

عضو کمیته ی فنی پنج نفره سازمان غذا و دارو در خصوص تصمیم گیری در مورد صدور مجوز کلیه واردات و صادرات مواد غذایی کشور

عضو شورای عالی سلامت کشور

رئیس دبیرخانه دائم شورای راهبردی نوآوری و فناوری در صنعت غذا با حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

رئیس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهریوراز 1398 تاآذر 99

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از شهریور 1398 تاآذر 99

نایب رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی کشوراز سال 1397 تا کنون

رئیس انجمن تغذیه ایران از سال 1394 تاکنون

سوابق پژوهشی
 طرح های پژوهشی
ردیفکد طرحعنوان طرحتاریخ ارسالوضعیت طرح
101-87-6139-121بررسی مکانیسم ملکولی اثر اسیدهای چرب امگا 3 بر روند یادگیری بعد از ایسکمی رپرفیوژن هیپوکامپ رت20 / 8 / 1387خاتمه یافته
21390-764-121-01بررسی نقش مسیرهای آنتی آپوپتوتیک و mTOR در ایسکمیک پره کاندیشنینگ بافت مغز و اثرات حفاظتی آن در برابر آسیب های ناشی از ایسکمی رپرفیوژن20 / 8 / 1391خاتمه یافته
36738بررسی اثر مهاری رژیم غنی شده با لینولئیک اسید مزدوج بر روند رشد سرطان کلورکتال در رت3 / 8 / 1394خاتمه یافته
413077بررسی وضعیت تغذیه و سبک زندگی سالمندان ساکن در شهر سمنان1 / 12 / 1396در روند بررسی
5 کار آزمایی بالینی داروی ضدکرونا از محصولات در یاییشهریور 99در حال اجرا
6 طرح ملی بررسی مصرف سرانه غذای ایرانیانآبان 98در حال اجرا
7 بررسی ارتباط تغذیه و کرونا در کشور های حوزه امرواردیبهشت 99طرح WHO
819222بررسی نظامند و فراتحلیل دوز-پاسخ بر روی مطالعات هم گروهی با پنج میلیون شرکت کننده در مورد ارتباط نمایه توده بدنی با خطر پارکینسون، آلزایمر و دمانس23/3/98خاتمه یافته
919163ررسی نظام مند و و متاآنالیز وابسته به دوز در جمعیت 4 میلیون نفری رابطه بین شاخص توده بدنی و خطر ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی20/3/98خاتمه یافته
1019163بررسی نظام مند و و متاآنالیز وابسته به دوز در جمعیت 4 میلیون نفری رابطه بین شاخص توده بدنی و خطر ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی20/3/98خاتمه یافته
1119315مصرف پلی فنل در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی در مقایسه با افراد سالم27/3/98خاتمه یافته
12922تبیین و حساسیت سنجی مدل عوامل تعیین¬کننده گرایش افراد به پیروی از رژیم غذایی سالم ¬در شهر تهران: یک مدل¬سازی عامل بنیان9/10/98

در حال اجرا

( پایان نامه دکترا )

13 - کارآزمویی بالینی تصادفی دو سو بی خبر : تآثیر مکمل دارویی فیتوکمیکال آستاگزانتین، ویتامین D3، امگا-3 و ویتامین E بر شدت علایم COVID-19 بیماران با شدت متوسط1/7/99خاتمه یافته
عنوان پایان نامه مقطع دکترای تخصصی علوم تغذیه در سال 1392

بررسی مکانیسم ملکولی مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا 3 بر روند اختلالات حافظه، یادگیری و آپوپتوز بعد از ایسکمی – رپرفیوژن هیپوکامپ رت

داوری ده ها پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی در رشته علوم تغذیه

بررسی ارتباط دریافت فرآورده های لبنی و مواد مغذی موجود در آن با سندرم متابولیک و اجزای آن در نوجوانان: مرحله چهارم مطالعه قند و لیپید تهران

مقایسه میزان دریافت ویتامین B12 و اسیدفولیک در افراد مبتلا به دمانس با افراد سالم

بررسی ارتباط شاخصهای کیفیت رژیمی و سرطان پستان

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی رژیم غنی شده با اسیدلینولئیک کونژوگه در رت های مبتلا به سرطان کولورکتال

بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی با شیوع اختلالات رشد (شامل کوتاه قدی، کم وزنی، اضافه وزن و چاقی) در کودکان و نوجوانان ایرانی

ارتباط الگوهای غذایی با سرطان پستان و فاکتورهای پاتوبیولوژی مرتبط با بیماری

بررسی تعیین کننده های مصرف فرآورده های لبنی فراسودمند در بزرگسالان شهر تهران: یک مطالعه مبتنی بر نظریه بازاریابی اجتماعی

تبیین و آزمون مدل فرآیند انتخاب غذا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی در بزرگسالان 30 تا 64 ساله شهر تهران

بررسی میزان شیوع سوء تغذیه دربخش مراقبت های ویژه  بیمارستان های سراسر کشور در سال 97

بررسی نگرش وتمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نسبت به محصوالت کشاورزی تراریخته و تحلیل عوامل مرتبط با آن در سال 1398

تبیین نگرش و درک ذهنی مصرف کنندگان نسبت به محصولات غذایی اصلاح ژنتیکی شده در ایران: یک مطالعه کیفی در تهران 1399

بررسی میزان آگاهی و نگرش متخصصان و افراد جامعه در شهر تهران در زمینه محصولات غذایی تراریخته

و …..

مقالات در نشریات معتبر بین المللی و داخلی به (زبان خارجی)

Title: Vitamin D-fortified bread is as effective as supplement in improving Vitamin D Status: A randomized clinical trial

Journal, VOL, NO: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101(6), pp. 2511-2519

Authors: Bahareh Nikooyeh, Tirang R. Neyestani, Maliheh Zahedirad, Mehrdad Mohammadi, S. Hedayat Hosseini, Zahra Abdollahi, Foroozan Salehi, Jalaledin Mirzay Razaz, Nastaran Shariatzadeh, Ali Kalayi, Neda Lotfollahi, Mohammad-Reza Maleki

Year of publication: 2016

Country: USA

Index: ISI, Scopus, PubMed, Embase

Title: Value of plasma/serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin in detection of pediatric acute kidney injury; a systematic review and meta-analysis

Journal, VOL, NO: International Journal of Pediatrics, 4(11), pp. 3815-3836

Authors: Anahita Izadi, Mahmoud Yousefifard, Babak Nakhjavan-Shahraki, Masoud Baikpour, Jalaledin Mirzay Razaz, Neamatollah Ataei, Mostafa Hosseini

Year of publication: 2016

Country: Iran

Index: ISI (ESCI)

Title:  New anthropometric indices or old ones: Which is the better predictor of body fat?

Journal, VOL, NO: Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews, 11(4), pp. 257-263

Authors: Elham Ehrampoush, Peyman Arasteh, Reza Homayounfar, Makan Cheraghpour, Meysam Alipour, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Maryam hadibarhaghtalab, Sayed Hosein Davoodi, Alireza Askari, Jalaledin Mirzay Razaze

Year of publication: 2017

Country: Netherlands

Index: ISI (ESCI), Scopus, PubMed, Embase

Title: The efficacy of probiotics in prevention of urinary tract infection in children: A systematic review and meta-analysis

Journal, VOL, NO: Journal of Pediatric Urology, 13(6), pp. 581-591

Authors: Mostafa Hosseini, Mahmoud Yousefifard, Neamatollah Ataei, Alireza Oraii, Jalaledin Mirzay Razaz, Anahita Izadi

Year of publication: 2017

Country: Netherlands

Index: ISI, Scopus, PubMed, Embase

Title: Rapid acute physiology score versus rapid emergency medicine score in trauma outcome prediction; a comparative study

Journal, VOL, NO: Emergency, 5(1), e30

Authors: Nakhjavan-Shahraki, B., Baikpour, M., Yousefifard, M., Nikseresht, Z.S., Abiri, S., Razaz, J.M., Faridaalaee, G., Pouraghae, M., Shirzadegan, S., Hosseini, M.

Year of publication: 2017

Country: Iran

Index: ISI (ESCI), PubMed, Embase

Title: Worthing physiological score vs revised trauma score in outcome prediction of trauma patients; a comparative study

Journal, VOL, NO: Emergency, 5(1),e31

Authors: Nakhjavan-Shahraki, B., Yousefifard, M., Hajighanbari, M.J., Karimi, P., Baikpour, M., Razaz, J.M., Yaseri, M., Shahsavari, K., Mahdizadeh, F., Hosseini, M

Year of publication: 2017

Country: Iran

Index: ISI (ESCI), PubMed, Embase

Title: The health effects of medical nutrition therapy by dietitians in patients with diabetes: A systematic review and meta-analysis: Nutrition therapy and diabetes

Journal, VOL, NO: Primary Care Diabetes, 13(5), pp. 399-408

Authors: Jalaledin Mirzay Razaz, Jamal Rahmani, Hamed Kord Varkaneh, Jacqueline Thompson, Cain Clark, Hebatullah M.Abdulazeem

Year of publication: 2019

Country: Netherlands

Index: ISI, Scopus, PubMed, Embase

Title: Effects of oral gavage treatment of Eupatilin on protection of skin flaps in rats

Journal, VOL, NO: Koomesh, 21(2), pp. 318-323

Authors: Razaz, J.M., Fzar, A.A.E.F., Naziri, M., Banimohammad, M., Seghinsara, A.M., Javdan, G

Year of publication: 2019

Country: Iran

Index: Scopus, Embase

Title: Worthing Physiological score vs revised trauma score in outcome prediction of trauma patients; a comparative study

Journal, VOL, NO: Archives of Academic Emergency Medicine, Volume 7, Issue 1, 7p

Authors: Nakhjavan-Shahraki, B., Yousefifard, M., Hajighanbari, M.J., Karimi, P., Baikpour, M., Razaz, J.M., Yaseri, M., Shahsavari, K., Mahdizadeh, F., Hosseini, M

Year of publication: 2019

Country: Iran

Index: ISI (ESCI), PubMed

Title: Rapid acute physiology score versus rapid emergency medicine score in trauma outcome prediction; a comparative study

Journal, VOL, NO: Archives of Academic Emergency Medicine, Volume 7, Issue 1, 8p

Authors: Nakhjavan-Shahraki, B., Baikpour, M., Yousefifard, M., Nikseresht, Z.S., Abiri, S., Razaz, J.M., Faridaalaee, G., Pouraghae, M., Shirzadegan, S., Hosseini, M

Year of publication: 2019

Country: Iran

Index: ISI (ESCI), PubMed

Title: The association between depression, anxiety, stress and dietary behavior in female students

Journal, VOL, NO: Tehran University Medical Journal, 76(10), pp. 672-677

Authors: Razaz, J.M., Mohebi, Z., Faraji, M.H., Houshiarrad, A., Eini-Zinab, H., Haris, M.A

Year of publication: 2019

Country: Iran

Index: Scopus, Embase, DOAJ

Title: Body mass index and risk of Parkinson, Alzheimer, Dementia, and Dementia mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies among 5 million participants

Journal, VOL, NO: Nutritional Neuroscience

Authors: Rahmani, J., Roudsari, A.H., Bawadi, H., Clark, C., Ryan, P.M., Salehisahlabadi, A., Rahimi sakak, F., Goodarzi, N., Razaz, J.M

Year of publication: 2020

Country: United Kingdom

Index: ISI, Scopus, PubMed, Embase

Title: Relationship between body mass index, risk of venous thromboembolism and pulmonary embolism: A systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies among four million participants

Journal, VOL, NO: Thrombosis Research, 192, pp. 64-72

Authors: Rahmani, J., Haghighian Roudsari, A., Bawadi, H., Thompson, J., Khalooei Fard, R., Clark, C., Ryan, P.M., Ajami, M., Rahimi Sakak, F., Salehisahlabadi, A., Abdulazeem, H.M., Jamali, M.R., Mirzay Razaz, J.

Year of publication: 2020

Country: United Kingdom

Index: ISI, Scopus, PubMed, Embase

Title: The association of vitamin D levels and insulin resistance

Journal, VOL, NO: Clinical Nutrition ESPEN, doi.org/10.1016/j.clnesp.2021.01.012

Authors:  Ehrampoush, E., Mirzay Razzaz, J., arjmand, H., Ghaemi, A., Raeisi Shahraki, H., Ebrahim Babaei, A., Osati, S., Homayounfar, R.

Year of publication: 2021

Country: United Kingdom

Index: ISI (ESCI), Scopus, PubMed, Embase

Title: Characterization of lycopene hydrocolloidal structure induced by tomato processing

Journal , VOL, NO: Food Chemistry 245 958- 965

Authors: S Jazaeri, A Mohammadi, A Kermani, G Paliiyath, Y Kakuda

Year of publication: 2018

Index: ISI

Title: An efficient, sensitive and fast microextraction method followed by gas chromatography-mass spectrometry for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bread samples

Journal, VOL, NO: Analytical Methods   9, 6246-6253

Authors: R Rostampour, M Kamalabadi, M Kamankesh, Z Hadian, S Jazaeri, A Mohammadi, J Zolgharnein

Year of publication: 2017

Index: ISI

Title: A simple, effective and highly sensitive analytical method used for the determination of caffeine in tea and energy drink samples, and method optimization using a central composite design

Journal, VOL, NO: Analytical Methods  9 1665-1671

Authors: S Yousefi, M Kamankesh, S Jazaeri, A Attaran, A Mohammadi

Year of publication: 2017

Index: ISI

Title: Sensory, digestion and texture quality of commercial gluten-free bread: impact of broken rice flour type

Journal, VOL, NO: Journal of texture studies 49 4 395-403

Authors: E Feizollahi1 , L Mirmoghtadaie, M A Mohammadifar, S Jazaeri, H Hadaegh , B Nazari, S Lalegani

Year of publication: 2018

Index: ISI

Title: Application and Optimization of Microwave-Assisted Extraction and Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Followed by High-Performance Liquid Chromatography for the Determination of Oleuropein and Hydroxytyrosol in Olive Pomace

Journal, VOL, NO: Food Analytical Methods  11 3078–3088

Authors: H Habibi, A Mohammadi, M Farhoodi, S Jazaeri

Year of publication: 2018

Index: ISI

توضیح: دو مقاله دیگر مربوط به سال 2021 سابمیت و accept  گردیده است که به جدول مقالات اضافه می گردد.

فعالیتهای پژوهشی – فناوری

عنوان مقاله : برداشت و درک ذهنی مصرف کنندگان نسبت به محصولات غذایی اصلاح ژنتیکی شده: یک مطالعه کیفی در تهران

 شماره و ایندکس مجله: علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران-سال شانزدهم، شماره 2، تابستان 1400

سال انتشار مجله : 1400

نمایه: اسکوپوس

 

عنوان مقاله : اثر درمان خوراکی ایوپاتلین بر محافظت فلاپ های پوستی در موش های صحرایی

عنوان ، شماره و ایندکس مجله: کومش- جلد 21 شماره 2 (74) بهار 1398- اسکوپوس

 

عنوان مقاله : ارتباط بین افسردگی، اضطراب، استرس و رفتارهای غذایی در دانش آموزان دختر

عنوان ، شماره و ایندکس مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران- دوره 76-شماره 10- دی 1397

سال انتشار مجله : 1397

نمایه: اسکوپوس

 

عنوان مقاله : بررسی و مقایسه شاخصهای ارزیابی چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

عنوان ، شماره و ایندکس مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران- دوره 76-شماره 10- دی 1397

سال انتشار مجله : 1397

نمایه: اسکوپوس

مجموعه تالیفات وکتاب ها
ردیفعنواننویسنده
1آئین نامه اجرائی اعطاء نشان به برگزیدگان علم و تلاشدکتر جلال الدین میرزای رزاز
2فرزانگاندکتر جلال الدین میرزای رزاز، حسن امامی
3راهنمای جامع حمایت های تغذیه ای بیماران بستری در بیمارستاندکتر جلال الدین میرزای رزاز، حمیده السادات حسابگر
4مکملهای نیروزا و کاربرد آن ها در ورزشدکتر جلال الدین میرزای رزاز، دکتر رضا همایونفر
5مجموعه سؤالات علوم تغذیه سال های 94-70 به همراه سؤالات تألیفی با پاسخ کاملا تشریحی ویژه آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تغذیهدکتر جلال الدین میرزای رزاز، دکتر فاطمه صداقت
6مجموعه سؤالات علوم تغذیه سال های 98-70 به همراه سؤالات تألیفی با پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات کراوس 2017 ویژه آزمونهای ورودی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تغذیه (چاپ دوم و سوم )دکتر جلال الدین میرزای رزاز، مصطفی عربی، بهنام خدادادی
7الف تا ی دیابت به زبان سادهدکتر جلال الدین میرزای رزاز، دکتر ناصر کلانتری
8تغذیه و مراقبت مبتنی بر تشخیص ( کتاب مرجع )رضا همایونفر-جلال الدین میرزای رزاز
9راهنمای تغذیه بالینی در کووید 19جلال الدین میرزای رزاز و همکاران(1399 )
برگزارکارگاه های علمی با امتیاز باز آموزی
ردیفکد کارگاهموضوعمسئولیت
180141تفسیر نتایج آزمایشگاهی ویژه رژیم درماناندبیر علمی
280421رژیم درمانی در دیابت با تأکید بر گروه های ویژهدبیر علمی
381243تغذیه اختصاصی کودکان 12-0 سالدبیر علمی
481828رژیم درمانی در دیابت با تاکید بر گروه های ویژهدبیر علمی
5110046اصول تغذیه و رژیم درمانی در ورزشکاراندبیر علمی
6110045اصول تغذیه ورزشکاران در ورزش قهرمانیدبیر علمی
7110358حمایت های تغذیه ای در بیماران تروماییدبیر علمی
8110361رژیم درمانی در مدیریت وزن در افراد بزرگسال 2دبیر علمی
9110410تغذیه در دوران کودکیدبیر علمی
10114007رژیم درمانی در بیماران سرطانیدبیر علمی
11112314رژیم درمانی در کنترل وزندبیر علمی
12110409رژیم درمانی در مدیریت وزندبیر علمی
موفقیت های کسب شده

مدرس مدارس علامه حلی تیز هوشان در سال های دبیرستان تا 3 سال پس از دیپلم

عضو سازمان استعدادهای درخشان

کسب رتبه دوم کشوری در امتحانات پره انترنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

مؤسس و مبتکر انتشار “هفته نامه نقل و نقد دانشگاه” و انتشار 988 شماره ی اول در زمان مسئولیت

مبتکر، طراح و نویسنده کتاب آئین نامه اجرایی “اعطاء نشان” در دانشگاه که به عنوان اثر برتر در جشنواره های روابط عمومی های سراسر کشور که مورد تقدیر وزرای بهداشت و ارشاد قرار گرفت.

نویسنده کتاب راهنمای جامع دانشگاه به عنوان اولین مورد در کشور که مورد تقدیر وزیر بهداشت قرار گرفت.

عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه

رتبه ی اول روابط عمومی های برتر سراسر کشور برای سه سال متوالی

رتبه اول ستادهای اشتغال دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای سه سال متوالی

کسب نشان عالی خدمت دانشگاه

مبتکر و موسس اولین تلویزیون تخصصی اینترنتی غذا و تغذیه در کشور

ایجاد و تاسیس شبکه کشوری دفاتر انجمن تغذیه در سراسر کشور در بیش از بیست و پنج استان با هیئت مدیره های مستقل منتخب در هر استان

مبتکر طرح ملی کمپین تغذیه سالم برای اولین باردر کشور

برقراری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت در حوزه غذا و تغذیه دربین بیست وسه کشور شرق مدیترانه در رقابت شدید با عربستان و امارات واعطای حکم نمایندگی به اینجانب ازسوی  سازمان جهانی بهداشت در حوزه کشورهای شرق مدیترانه در حوزه ی غذا و تغذیه در زمان تصدی ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

مبتکر نویسنده و مجری اپلیکیشن تاک ( تغذیه، ایمنی و کرونا ) در کشور و به کارگیری هفتصد متخصص تغذیه برای پاسخگویی آنلاین و رایگان به مردم در خصوص حمایت های تغذیه ای در کرونا با بیش از یک میلیون نصب در سراسر کشور

مجری طرح بزرگ تدوین گایدلاین ها و دستور العمل های علمی حمایت های جامع تغذیه ای در کووید 19 در کشور درسه سطح:

–  پیشگیری از کرونا

– بیماران مبتلا به کرونا خصوصا بیماران بستر در آی.سی.یو

– دوران نقاهت کرونا

این دستورالعمل ها پس از ترجمه در اختیار سازمان جهانی یهداشت قرار گرفته و مورد تقدیر واقع گردید.

موسس “اولین باشگاه تغذیه ایران” با همکاری سازمان ملی یونسکو در ایران

موسس تشکیل اولین کارگروه آینده پژوهی امنیت غذایی در کشور با همکاری و عضویت اساتید برجسته دانشگاه های وزارت علوم و دانشگاه های علوم پزشکی

رئیس دبیرخانه دائم نوآوری شورای راهبردی فناوری و نو آوری در صنعت غذای کشور با حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

موسس و مجری فاز سوم مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غدایی کشور و جذب ده ها شرکت دانش بنیان و استارت آپ در حوزه غذا و تغذیه

مبتکرو طراح اولین سایت تخصصی و مرجع در حوزه تغذیه با رویکرد تغذیه سالم در کشور

شرکت در ده ها برنامه رادیو تلویزیونی زنده در خصوص مباحث علمی گوناگون نظیر کرونا، تغذیه، امنیت غذایی و ……

صدها مقاله در نشریات گوناگون معتبر داخلی

و اخذ ده ها تقدیرنامه، لوح و نامه از وزرای بهداشت دوره های مختلف رؤسای سازمان ها و دانشگاه های سراسر کشور

مقاله مروری

عنوان مقاله : انتخاب غذا به مثابه یک مسأله اجتماعی: تأملی بر تعیین کننده های اجتماعی ـ فرهنگیِ انتخاب غذا

عنوان ، شماره و ایندکس مجله: سلامت اجتماعی- تابستان 1397 دوره 5 شماره 3

سال انتشار مجله : 1397

سایر نمایه ها

Kannan RY, Sarkar S, Mirzay-Razaz J, Seifalian AM. New vessels: Vascular tissue engineering. The Biochemist. 2007;29(1):12-5.