اشکال دارویی :
240mg I/ml و 50ml,
240میلی گرم ید در هر میلی لیتر ومحتوی 50میلی لیتر
300mg I/ml و50ml,
300میلی گرم ید در هر میلی لیتر و محتوی 50میلی لیتر
350mg I/mlو 100ml
350میلی گرم ید در هر میلی لیتر محتوی 100میلی لیتر
نام تجاری : Omnipaque
ماده تشخیصی حاجب
موارد مصرف :
✅از راه داخل نخاعی جهت میلوگرافی ناحیه سینه و گردن و کمر و تمامی ستون فقرات
✅از راه داخل عروقی تزریق وریدی جهت نمایان ساختن ضایعات یا بدشکلی های قلب و انسدادها یاناهنجاریهای عروق بزرگ سینه ای
✅آنژیوکاردیوگرافی
✅آنژیوگرافی
✅ آرتریوگرافی
✅ونوگرافی
✅آرتریوگرافی مغزی
✅آیورتوگرافی
✅تعیین وجود و وسعت بدخیمی خاص
ضایعات متاستاتیک و غیر نیوپلاسمی
مانند انفارکتوس مغزی
بد شکلی شریانی و وریدی و انوریسم
در ونوگرافی جهت تشخیص ترومبوز وریدی عمقی
✅اوروگرافی دفعی
✅پانکراتوگرافی برگشتی
✅کولانژیوپانکراتوگرافی
✅هرنیوگرافی
✅جهت تصویربرداری از مغز و بدن جهت شناسایی و بررسی ضایعات کبد و کلیه و پانکراس و یا مقطع نگاری کامپیوتری CT
دوز مصرف
براساس نوع مصرف طبق تجویز پزشک
برای میلوگرافی بسته به ناحیه تزریق 17-6میلی لیتر از محلول دارو حاوی 300-240میلی گرم ید مصرف میشود
در آنژیوکاردیوگرافی 75-20میلی لیتر از محلول دارو حاوی 350میلی گرم ید در هر میلی لیتر یکجا تزریق میشود .
جهت رادیوگرافی بطن ها 30-60میلی لیتر محلول حاوی 350میلی گرم ید در هر میلی لیتر یکجا تزریق میشود .
جهت آرتریوگرافی انتخابی عروق کرونر 14-3میلی لیتر محلول دارو حاوی 350میلی گرم ید در هر میلی لیتر در شریان تزریق میشود .
برای آرتریوگرافی شریان محیطی 90-10میلی لیتر محلول حاوی 350میلی گرم ید در هر میلی لیتر تزریق میشود
جهت ونوگرافی محیطی 150-20میلی لیتر محلول 240میلی گرم ید در هر میلی لیتر تزریق میشود
در پرتونگاری مفصل داخل مایع سینوویال از محلول 240میلی گرم ید در هر میلی لیتر
در پانکراتوگرافی 50-10میلی لیتر از محلول 240میلی گرم ید در هر میلی لیتر مصرف میشود
جهت CTمغز 250-120محلول حاوی 240میلی گرم ید در هر میلی لیتر و جهت CTبدن 200-50میلی لیتر از محلول حاوی300میلی گرم ید در هر میلی لیتر مصرف میشود .
دکتر ارمغان هوشیارفرد
نقل از دانش دارو

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *