گیاهان دارویی

روغن گل مغربی

روغن گل مغربی با نام علمي oenothera biennis L بومي اروپا و امريكاي شمالي است. از قديم بومي هاي امريكا از برگ، ريشه، دانه اين گياه بمنظور التيام در هموروئيد، كبودي، زخم ها و مشكلات پوستي استفاده ميكردند. ... مطالعه بیشتر