رژیم غذایی ماکرو

با رژیم غذایی ماکرو آشنا شوید

رژیم ماکرو شماری (Macro Counting Diet) چیست؟   رژیم غذایی ماکرو، یکی از رژیم‌های محبوبی است که بر اساس تعادل ماکرونوتریئنت‌ها، یعنی کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها، طراحی شده است. در ... مطالعه بیشتر