دکتر علیرضا خادمی

PharmD دکتر داروساز
سوابق آموزشی

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره کارآموزی داروسازی صنعتی در شرکت داروسازی سها

دوره کارآموزی داروسازی بالینی در بیمارستان الزهرا

سوابق شغلی

عضو انجمن داروسازان تهران و ایران از ۱۳۸۶

عضو داوطلب سامان هلال احمر از ۱۳۹۰

مشاور HSE در شرکت مهندسین مشاور پارس ویستا از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

مدیر بازاریابی و مسئول فنی شرکت آران طب بوعلی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مسئول فنی شرکت پخش دارویی ایران دراگ از۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مسئول فنی شرکت ابزار طب پویا از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

تاسیس داروخانه جالینوس ۱۳۹۶

تاسیس و مدیریت سایت بهزیستن ۱۳۹۶

تاسیس و مدیریت سایت ماهیگیر ۱۳۹۷

سوابق پژوهشی

پایان نامه
بررسی اثرات محافظتی سلنیوم و روی در بافت استخوانی رات های مسموم با سرب

کتاب ها
بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در فرآیندهای سیاسی
مدیریت در شرایط اضطرار

مقالات

نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست از طریق مشارکت های مردمی در اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار

اصول و مبانی فرآیندهای EIA در گردشگری طبیعی بر اساس دیدگاه های سازمان جهانی گردشگری در هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست

مدیریت حمل و نقل مواد شیمیایی بر پایه به کارگیری و رعایت اصول HSE-MS در اولون کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندس ، برق ، کامپیوتر و IT

برنامه ریزی جامع براد مقابله با مواد آسیب رسان در مدیریت بحران در کنفراتس بین المللی معماری ، شهرسازی ، عمران ، هنر در محیط زیست

معرفی و ارزیابی آسیب های شیمیایی در شرایط فوریت دار در دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی ، صنایع و مدیریت شهری

ترکیبات آلی فرار و روش های مختلف کنترل آنها در آلودگی هوا در در چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

شهرنشینی ، صنعتی شدن و کیفیت هوای آزاد در کلان شهرها; چالش ها و راه حل : اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

اصول و بنیان های کاربرد مدیریت استراتژیک با تاکید بر نقش پیش بینی در همایش ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی گردشگری طبیعی پایدار. در اولین همایش ملی جغرافیا ، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

ویژگی های پروگرام های بنیان ساز و استراتژی طرح آمایش محور در هماهنگی با برنامه آمایش زیست محیطی کشور درکنگره بین الملل جامع محیط زیست ایران

محیط زیست، کیفیت زندگی و استراتژی مصرف پایدار در سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

راهبردهای دستیافت و تحقق شهر سالم و پایداربر پایه منشورهای زیست محیطی و بهره وری سبز،هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

سایر مقالات

The principles and fundamentals of applied strategic management with emphasis on the role of prediction , International journal of review in life sciences