پیشگیری و شیوع هپاتیت نوع A

واکسن هپاتیت A در پیشگیری موثر میباشد .
شستن مرتب دستها وپخت صحیح غذا هم ازاقدامات پیشگیرانه میباشد .
عفونت “معمولا “بصورت کامل وبدون ایجاد بیماری کبدی مزمن برطرف میشود.
واکسن هپاتیت آ
واکسن غیرفعال شده درفرمالین برای ایمن سازی فعال هپاتیت Aبکار برده میشود.
این واکسن درکسانی که حداقل یک سال سن داشته باشند استفاده میشود وبعداز ۴هفته ازاولین تزریق حفاظت کافی بوجود می اید .
اگرواکسن هپاتیت Aچهارهفته قبل ازمسافرت یاتماس بکار رود روش انتخابی پیشگیری میباشد .اگرزودتراز ۴هفته به مسافرت میروند ایمونوگلوبولین (٢./.ml/kg)باید درهمراهی با اولین دوزواکسن درمحل دیگری تزریق شود.
افرادی که باید واکسینه شوندعبارتنداز
١-افراد نظامی
٢-کارمندان مهدکودک ها
٣-پرورش دهندگان پستانداران وپریمات ها
۴-مناطقی که اپیدمی دوره ای اند مثل الاسکا
۵-کارمندان ازمایشگاهها
۶-بیماران مزمن کبدی مثل هپاتیت مزمن cوهپاتیت مزمن b
٧-مردان همجنس گرا
٨-معتادان تزریقی
٩-بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی که نیازبه تزریق فراورده خونی دارند
١٠-پروفیلاکسی بعداز تماس بامبتلایان به هپاتیت A
ازسال ٢٠٠۶واکسیناسیون علیه هپاتیت Aدرتمام کودکان توصیه میشود
طول مدت حفاظت بعداز واکسیناسیون ٢٠سال میباشد .
واکسن بصورت عضلانی تزریق میشود .
دورنمای بیماری پس از بهبود(Prognosis)
علایم بیماری معمولا خفیف بوده وبه خودی خود برطرف می شوند و بیشتر افراد بعد از 3 تا 6 ماه کاملا بهبود می یابند.
تعدادکمی ازافراد مبتلا به هپاتیت A چندهفته تاچندماه پس از بهبودی دچار
عود هپاتیت (Relapsing hepatitis) و یا
نارسایی کبدی (liver failure )
می شوند .
عود باظهور علایم مجدد،افزایش امینوتراسفرازها،گاهی یرقان ودفع ویروس HAVازمدفوع تظاهر پیدا میکند .
افراد سالمند و افراد بسیارجوان و افرادی که مبتلا به بیماریهای پیشرفته مزمن کبدی هستند (مانند ابتلا به هپاتیتC ) در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به نارسایی کبدی و نارسایی ناگهانی کبد
Fulminant hepatitis: rapid developing and life-threating liver failure
قرار دارند.
photo_2016-05-27_15-24-12

میزان شیوع
میزان ابتلا درسواسرجهان سالانه ۵میلیون مورد میباشد .درکشورهای درحال توسعه حدود ٩٠درصد کودکان تاسن ١٠سالگی به این بیماری مبتلا ودر بزرگسالی مصون هستند امادرکشورهای توسعه یافته که کودکان درسنین کم در معرض بیماری نیستندواکسیناسیون گسترده انجام نمیشود وبیماری شیوع پیدا میکند .
افراد مبتلا به HIVبیشتر درمعرض ابتلا به هپاتیت Aهستند .
دراین افراد دوره ابتلا به بیماری وبهبود کامل طولانی تر است .
چون داروهای ضد HIVبه کبد اسیب میرسانند لازم است با مشورت پزشک این داروها قطع شوند تا انزیمهای کبدی به وضع طبیعی باز گردند .
هپاتیت کلستاتیک:
شکل غیرمعمول دیگرهپاتیت A،هپاتیت کلستاتیک است که بازردی طول کشیده کلستاتیک وخارش تظاهر میابد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *