1. Susp Al(OH)3 N=4 q12h 20 cc
2. Susp MOM N=3 daily 20cc

تشخیص احتمالی:
سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکسید در حال حاضر تنها برای یک کاربرد “فسفات بایندر بسیار موثر در بیماران با کلیه نارسا” محدود می شود. آلومینیوم هیدروکسید به دلیل خطر تجمع و سمیت آلومینیوم در نارسایی کلیوی، خط پایانی درمان در هیپرفسفاتمی است. فرد دچار نارسایی پیشرفته کلیه، تنها یک ماه مجاز است که از این دارو استفاده کند. نکته دیگر، تمامی فسفات بایندر ها باید با غذا مصرف شود. دارو باید با غذا تجویز شود. منیزیم هم می تواند یک فسفات بایندر باشد. اما به دلیل انباشته شدن آن در بیماران کلیوی مصرف آن نیز محدود شده است.

سازو کار:
آلومینیوم هیدروکسید با فسفات در روده تشکیل کمپلکس غیر محلول و غیر قابل جذب فسفات آلومینیوم را می دهد که از راه مدفوع خرج می گردد. بنابراین غلظت فسفات سرم کاهش و جذب کلسیم افزایش می یابد. منیزیم هیدروکسید افزون بر اثر فسفات بایندر بودن، ملین هم هست. از سوی دیگر عارضه گوارشی آلومینیوم هیدروکسید یبوست است که می تواند در کنترل عارضه کمک کننده باشد.

دستور استفاده:
سوسپانسیون پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود. با داروها ۳ ساعت فاصله باشد. مصرف آب و سبزی و برای پیشگیری از یبوست ناشی از آلومینیوم پیشنهاد می شود.

تداخل غذا با دارو:
آلومینیوم و منیزیم هیدروکسید باید ۲۰ دقیقه پیش یا پس از غذا مصرف شود.
⛔️ منع مصرف و احتیاط:
منیزیم هیدروکسید در بیماران دچار ایلیوستومی، کولوستومی، انسداد یا سوراخ شدن روده منع مصرف دارد.

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *