بیش از 20%نورون ها در کورتکس مغز قرار گرفته اند و میدانیم هر نورون زوائدی دارد به نام دندریت که درخت دندریتی را تشکیل میدهند.این زوائد مهمترین پایانه های دریافت اطلاعات در شبکه نورونی هستند.نورون ها زائده دیگری به نام اکسون هم دارند که به انتقال اطلاعات به نورون دیگر در محل اتصال آنها(که سیناپس نام دارند) کمک میکند.سیناپس ها ممکن است در درخت دندریتی واقع شده باشد یا به طور مستقیم به بدنه سلول سیناپس ایجاد شده باشد.

Yalda,NFT&PSYD
@Neuroscience_neurology
مبادله اطلاعات در فضای سیناپسی توسط نوروترنسمیترها که در فرایند PRESYNAPTIC اکسون تولید میشوند ،صورت میگیرد.نوروترنسمیترها بر غشای POST SYNAPTIC به دو شکل ممکن است اثر بگذارند; پتانسیل تحریکی پس سیناپسی( EPSP ) و یا پتانسیل بازدارنده پس سیناپسی(IPSP).

Yalda,NFT&PSYD
@Neuroscience_neurology

نیاز به انرژی در فعالیت های عصبی:

در مغز هیچ منبع داخلی برای ذخیره انرژی وجود ندارد و بنابراین نیاز به تامین مداوم انرژی و اکسیژن داریم.

مغز 15% ازخروجی قلب را مصرف میکند و توزیع خونرسانی در مغز ناهمگن است.
جریان خون به ماده خاکستری که یک ناحیه پر سیناپس است 10 برابر ناحیه ماده سفید در هر واحد حجم است.
بنابراین در هرگرم از ماده خاکستری مقدار بیشتری خون نسبت به ماده سفید مصرف می شود.

مقدار خونی که به هرگرم از ماده خاکستری میرسد قابل مقایسه با مقدار خون رسیده به بافت قلب است.
وقتی گروهی از نورونها فعال میشوند فرمانهای متابلویکی آنها افزایش می یابد و در جریان خون منطقه ای (RBF)تغییر ایجاد می شود.
در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *