سیستم هوازی چیست ؟

به مجموعه فرآیندهای سوخت وساز در داخل بدن اطلاق میشود که دراین فرایند تجزیه کربوهیدراتها (قندها) – اسیدهای چرب(چربی ها)درحضور اکسیژن تنفسی به انرژی موردنیاز بدن تبدیل میشوند.

سیستم هوازی

فعالیت های هوازی کدامند؟

به فعالیتهای گفته می شود که باشدت متوسط ومدت زمان نسبتا طولانی انجام شده وگروههای عضلانی بزرگ بدن را فعال میکنند و اجرای آنها به حضور اکسیژن تنفسی وابسته است.

استقامت هوازی  در سیستم هوازی یعنی چه؟

توانایی وتحمل بدن فردجهت مقاومت در برابرخستگی درورزشهای طولانی مدت رااستقامت هوازی یا استقامت قلبی – تنفسی گویند.

✅نکته ( استقامت عضلانی با استقامت قلبی – تنفسی متفاوت است )

ظرفیت هوازی سیستم هوازی چیست؟

به حداکثر توانایی مصرف اکسیژن توسط بدن درفعالیتهای شدید وطولانی مدت ظرفیت هوازی گفته میشود که به آن Vo2max نیز میگویند.
آمادگی هوازی چیست ؟
حداکثر توانایی دستگاه تنفسی(ریه ها – قلب – عروق) جهت جذب وانتقال اکسیژن به عضلات راآمادگی هوازی می نامند.

آستانه هوازی یعنی چه ؟

به حداقل شدت ومدت تمرین برای اثرگذاشتن برآمادگی هوازی , آستانه هوازی گفته میشود.(بصورت عمومی حداقل شدت تمرین برای دستیابی به آستانه هوازی 70 درصد ضربان قلب یا 55درصد حداکثر اکسیژن مصرفی یا 20دقیقه مدت تمرین توصیه میگردد)
✔️فعالیتهای بی هوازی کدامند ؟
?به آن دسته ازفعالیتهای بدنی که اجرای آنها به حضور ومصرف اکسیژن وابسته نیست اطلاق میشود.(مانند انواع پرتابها- دوی 100متر- پرشها – وفعالیتهایی که باسرعت بالادرمدت زمان کوتاه < بین چند ثانیه تا3دقیقه> انجام می شوند)

آستانه بی هوازی به چه معناست؟

به شدتی ازتمرین گفته میشود که اکسیژن مصرفی جهت تامین انرژی موردنیاز کافی نبوده ومقدار(سطح ) اسیدلاکتیک عضله وخون بالارود.
✅نکته (هرچه آستانه بی هوازی در ورزشکاری بیشتر باشد, موفقیت اودرفعالیتهایی ازنوع استقامتی بیشتر خواهد بود).
انجمن پزشکی کوهستان ایران
در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *