سلفی یک اختلال روانی

سلفی

انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) تایید کرده است که انجام تصویر برداری “سلفی” یک اختلال روانی است.

این اختلال به نام selfitis، و به عنوان میل وسواسی اجباری به گرفتن عکس از خود و ارسال آنها را در رسانه های اجتماعی به عنوان یک راه برای جبران عدم اعتماد به نفس را تشکیل می دهند و برای پر کردن شکاف در صمیمیت تعریف شده است.

سلفی

به گفته این انجمن

سه سطح از این اختلال وجود دارد:

selfitis مرزی: گرفتن عکس از خود حداقل سه بار در روز بدون ارسال آنها را در رسانه های اجتماعی

selfitis حاد: گرفتن عکس از خود حداقل سه بار در روز و ارسال هر یک از عکس ها در رسانه های اجتماعی

selfitis مزمن: میل غیرقابل کنترل به گرفتن عکس از پیرامون خود در محدوده ایی از ساعات و ارسال عکس ها بر روی رسانه های اجتماعی بیش از شش بار در روز

با توجه به نظر APA، در حالی که در حال حاضر هیچ درمانی برای این اختلال وجود ندارد، درمان موقت در دسترس از طریق درمان شناختی رفتاری (CBT) است.

 

The American Psychiatric Association (APA) has confirmed officially that taking ‘selfies’ is a mental disturbance.

The disorder is called selfitis, and is defined as the obsessive compulsive desire to take photos of one’s self and post them on social media as a way to make up for the lack of self-esteem and to fill a gap in intimacy.

APA said there are three levels of the disorder:

Borderline selfitis : taking photos of one’s self at least three times a day but not posting them on social media

Acute selfitis: taking photos of one’s self at least three times a day and posting each of the photos on social media

Chronic selfitis: Uncontrollable urge to take photos of one’s self round the clock and posting the photos on social media more than six times a day

According to the APA, while there is currently no cure for the disorder, temporary treatment is available through Cognitive Behavioral Therapy (CBT ).

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

نقل از پیک دارویی نوین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *