رژیم های درمانی برای عفونت غیر کامپلیکه ناشی از نایسریا گنوره

رژیم توصیه شده:

سفتریاکسون 250mg عضلانی به صورت تک دوز + آزیترومایسین 1gخوراکی به صورت تک دوز

رژیم آلترناتیو:

در صورت موجود نبودن سفتریاکسون

سفیکسیم 400mg خوراکی به صورت تک دوز + آزیترومایسین 1gخوراکی به صورت تک دوز

در خانم های باردار مبتلا به نایسریا گنوره درمان مانند رژیم دارویی اول توصیه می شود. یعنی :

سفتریاکسون 250mg عضلانی + آزیترومایسین 1g خوراکی

که هر دو به صورت تک دوز هستند.
در صورت حساسیت به سفالوسپورین ها و موجود نبودن اسپکتینومایسین، انتخاب بعدی می تواند آزیترومایسین باشد که باید همراه با follow بیمار زیر نظر متخصص عفونی درمان انجام شود.

در صورت حساسیت به سفالوسپورین ها :

1- جمی فلوکساسین 320mg خوراکی + آزیترومایسین 2g خوراکی
2- جنتامایسین 240mg عضلانی + آزیترومایسین 2g خوراکی
3-اسپکتینومایسین 2g عضلانی
در صورت حساسیت به آزیترومایسین:
1-داکسی سایکلین با دوز 100mg خوراکی bid به مدت 7 روز، می تواند جایگزین آزیترومایسین در دو رژیم اصلی به همراه سفیکسیم یا سفتریاکسون شود.

در وب سایت بهزیستن شما می توانید برای اطلاع از انواع رژِیم ها به وبلاگ وبسایت هم مراجعه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *