تأیید داروی کروموزوم در درمان عفونت HIV-1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در تاریخ اول مارچ ٢٠١۶ داروی Odefsey ، ساخت شرکت Gilead Sciences آمریکا را مورد تأیید قرار داد.
داروی Odefsey یک داروی ترکیبی است شامل:
(Emtricitabine (FTC
(Tenofovir Alafenamide (TAF
(Rilpivirine (RPV
مکانیسم اثر:
دو داروی Emtricitabine و Tenofovir مهارکننده ی نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس (NRTIs) و Rilpivirine یک مهارکننده ی غیر نوکئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس (NNRTIs) است.

 تأیید داروی کروموزوم در درمان عفونت HIV-1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)
این دارو برای دو دسته از بیماران مورد تأیید قرار گرفته است:
١) به عنوان درمان اولیه در افراد ١٢ سال به بالا مبتلا به عفونت HIV-1 که دارای HIV-1 RNA کمتر یا مساوی 100,000 copies/mL پلاسما هستند.
٢) به منظور جایگزین کردن یک رژیم آنتی رترووایرال در افرادی که برای حداقل شش ماه آلودگی ویروسی در آنها کنترل شده (HIV-1 RNA کمتر از 50 copies/mL پلاسما) ، بدون سابقه ی شکست در درمان و عدم دریافت داروی جایگزین متعاقب نشان دادن مقاومت به یکی از این سه ترکیب.
 تأیید داروی کروموزوم در درمان عفونت HIV-1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)
دوز و نحوه ى مصرف:
داروی Odefsey به شکل قرص خوراکی شامل ٢٠٠ میلی گرم Emtricitabine ، ٢۵ میلی گرم Tenofovir و ٢۵ میلی گرم Rilpivirine موجود است.
دوز توصیه شده در بیماران ١٢ سال به بالا با وزن حداقل ٣۵ کیلوگرم و کلیرانس کراتینین برابر یا بیشتر از ٣٠ میلی لیتر در دقیقه، به صورت یک قرص در روز به همراه همراه غذا می باشد.
نکاتی که پیش از شروع درمان با Odefsey باید مورد توجه قرار داد، تست بیمار از لحاظ آلودگی به ویروس هپاتیت ب است.
همچنین کلیرانس کراتینین، میزان گلوکز و پروتئین ادرار باید قبل از شروع و نیز در طی درمان آزمایش و مانیتور شود.
photo_2016-03-25_01-47-19
⛔️ تداخلات دارویی:
مصرف هم زمان Odefsey با داروهایی که باعث القای آنزیم CYP450 3A یا افزایش pH معده می شوند، به علت کاهش قابل توجه در غلظت پلاسمایی Rilpivirine و متعاقب آن کاهش پاسخ به درمان و حتی بروز مقاومت به دسته ی NNRTIs ، منع مصرف دارد.
به عنوان مثال:
?ضد تشنج ها مانند کاربامازپین، اکس کاربازپین، فنوباربیتال و فنی توئین.
?آنتی بیوتیک هایی مانند ریفامپین.
?مهارکننده های پمپ پروتون مثل امپرازول، پنتوپرازول، اس اومپرازول، لانسوپرازول و رابپرازول.
?گلوکوکورتیکوئید های سیستمیک مثل دگزامتازون (در مصرف بیش از یک تک دوز)
?هایپریکوم پرفوراتوم
? عوارض جانبی:
متداول ترین عارضه ی جانبی مربوط به Emtricitabine و Tenofovir ، تهوع و Rilpivirine ، افسردگی، بی خوابی و سردرد است.
و در انتها جهت مرور؛
دو تصویر از چگونگى تأثیر دسته هاى دارویى مختلف بر چرخه ى حیات ویروس HIV در بدن میزبان…
 تأیید داروی کروموزوم در درمان عفونت HIV-1 توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نقل از پیک دارویی نوین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *